تماس با ما

مسئول مربوطه: خانم گونتر
تلفن: (0355) 3819661
فاکس: (0355) 3819662
پست الکترونیک: info@comcenter.eu

دفتر شهر کتبوس
Am Turm 14
03046 Cottbus

Cottbus

مسئول مربوطه: خانم کاینتز
تلفن: (0351) 8105190
فاکس: (0351) 8105192
پست الکترونیک: info@comcenter.eu

دفتر شهر درسدن
Hoyerswerdaer Straße 3
01099 Dresden

Dresden

مسئول مربوطه: آقای بیعتی

 +98(21)88824381:تلفن

پست الکترونیک:systemxir@yahoo.com

دفتر تهران

تهران ،خیابان شهید مطهری، خیابان میرعماد، کوچه پنجم، پلاک 12، طبقه دوم، واحد 3

Tehran

فرم تماس با ما

10 + 8 =